למה לא ניתן לזהות את ההורים האומנים של וויליאם טירל?