מדוע חשובים מחזורים ביו-גיאוכימיים שכדור הארץ הוא מערכת סגורה?